Effectief leesstrategie-onderwijs

Home

Effectief leesstrategie-onderwijs voor en door docenten Nederlands

De leesvaardigheid van middelbare scholieren laat te wensen over. Voor het vwo is recent een positief effect van observerend leren op lees- en schrijfprestaties aangetoond. Daarbij leren leerlingen door te kijken naar en te reflecteren op de taakuitvoering van anderen, bijvoorbeeld de docent of een medeleerling. Deze didactiek lijkt zeer kansrijk voor leesstrategie-onderwijs.

In dit onderzoek worden vmbo-docenten door onderzoekers geschoold om observerend leren in de praktijk te brengen. Op hun beurt zullen deze docenten weer nieuwe docenten leren volgens deze aanpak te werken. Onderzocht worden de effecten van beide trainingscondities op docentaanpak en leesvaardigheidsprestaties van onderbouwleerlingen.