Effectief leesstrategie-onderwijs

Over ons

Jacqueline Evers-Vermeul (1973) studeerde in 1997 cum laude af in Taalwetenschap en Algemene Letteren (specialisatie Communicatiekunde). Sinds haar promotie in 2005 werkt zij als universitair docent bij het Departement Talen, Literatuur en Communicatie en bij de Graduate School of Teaching aan de Universiteit Utrecht. Haar onderzoek betreft de begrijpelijkheid van onderwijsteksten en toetsvragen en de effectiviteit van taalonderwijs. Zij heeft herhaaldelijk gepubliceerd in tijdschriften zoals De Cascade – Tijdschrift voor onderwijs, onderzoek en ontwikkeling, Didactief, Examens – Tijdschrift voor de toetspraktijk, Levende Talen Tijdschrift en Tijdschrift voor Taalbeheersing.

José van der Hoeven (1965) werkt als coördinator onderzoek bij CED-Groep. Tevens is zij coördinator van het Kenniscentrum Begrijpend Lezen. Van 2008-2014 was zij als programmamanager contactpersoon voor en aanvrager van het R&D-onderzoek in het kader van de wet SLOA voor de programmalijn doorlopende leerlijnen bij KPC-Groep. Zij was verantwoordelijk voor de opzet, uitvoering en rapportage van het praktijkgericht onderwijsonderzoek, onder andere op het terrein van taal.

Huub van den Bergh (1957) is hoogleraar toetsing en didactiek van taalvaardigheidsonderwijs. Hij was (en is) betrokken bij vele groot- en kleinschalige projecten naar de kwaliteit van ons (taal)onderwijs; variërend van kwantitatief onderzoek naar de evaluatie van de basisvorming, periodieke peiling van het onderwijsniveau tot meer kwalitatief onderzoek naar lees- en schrijfprocessen.